KARNYANSZKY TIBERIU MARIUS
-Absolvent al Facultăţii de Electronică şi Electrotehnică Militară, Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 1989
-Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2005
-Doctor inginer la Universitatea Politehnica din Timişoara din 2004
-Conferenţiar universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-Director al Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată
-E-mail: mtk[at]tibiscus[dot]ro
BUCUR PETRE
-Absolvent al Facultăţii Tehnice de Arme, Academia Tehnică Militară Bucureşti, 1973
-Doctor inginer, 1991
-Profesor universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: pbucur[at]tibiscus[dot]ro
SCHWAB EMIL HORST
-Absolvent al Institutului Pedagogic Timişoara, Facultatea de Matematică-Fizică, Specializarea Matematică-Fizică, 1962
-Doctor în matematică din 1975
-Profesor universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: eschwab[at]tibiscus[dot]ro
LACRĂMĂ LAURENŢIU DAN
-Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electronică şi Telecomunicaţii, 1987
-Doctor înginer în Electronică, 1998
-Conferenţiar universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: dlacrama[at]tibiscus[dot]ro
LUCA LUCIAN
-Absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică-Mecanică, Specializarea Cercetări operaţionale, 1975
-Doctor în informatică, 2002
-Conferenţiar universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: lluca[at]tibiscus[dot]ro
CODAŢ DIANA SOPHIA
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Specializarea Informatică, 1997
-Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Specializare Economia şi gestiunea producţiei, Universitatea de vest din Timişoara, 2001
-Doctorand în informatică economică din 2001
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: dcodat[at]tibiscus[dot]ro
FORTIŞ ALEXANDRA EMILIA
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Specializarea Matematică teoretică, 1998
-Absolventă a masteratului în Matematică, Facultatea de Matematică, Universitatea de Vest Timişoara, 2000
-Absolventă a masteratului în Tehnologii alimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterninară a Banatului Timişoara, 2001
-Doctorand în Matematici aplicate din 2001
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: afortis[at]tibiscus[dot]ro
STREIAN VIRGILIU
-Absolvent al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Calculatoare Electronice, 1974
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: vstreian[at]tibiscus[dot]ro
FÎNTÎNEANU GEORGIANA PETRUŢA
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Psihologie, Specializarea Psihologie
-Absolventă a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2008
-Asistent universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: gfintineanu[at]tibiscus[dot]ro
IACOB IOANA
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie, Specializarea Engleză-Română, 1994
-Absolventă a masteratului în Lingvistică, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest Timişoara, 1997
-Asistent universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: iiacob[at]tibiscus[dot]ro
IONESCU ADELA
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Specializarea Matematică-Fizică, 1995
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe economice, Specializarea Managementul firmei, 2004
-Absolventă a cursului postuniversitar de Informatică distribuită, Universitatea de Vest Timişoara, 1998
-Absolventă a masterului „Strategia facerilor în mediul european”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, 2007
-Asistent universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: aionescu[at]tibiscus[dot]ro
PINTEA FLORENTINA ANICA
-Absolventă a Facultăţiide Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2006
-Absolventă a programului de master "Web design" la Facultatea de Design, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, 2009
-Asistent universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: fpintea[at]tibiscus[dot]ro
ŞELARIU BOGDAN IOAN
-Absolvent al Facultăţiide Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2008
-Absolvent al programului de master "Web design" la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, 2010
-Preparator universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: bselariu[at]tibiscus[dot]ro
ŢUICAN CĂTĂLIN
-Absolvent al Facultăţiide Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2008
-Absolvent al programului de master "Web design" la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, 2010
-Preparator universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: ctuican[at]tibiscus[dot]ro